حسن آباد

بکس بادی چپقی اطلس کوپکو LTV28R28
تجهیزات و ماشین آلات
بکس بادی اطلس کوپکو LTP51HR008
تجهیزات و ماشین آلات
سنگ  بادی اطلس کوپکو LSV27S060
تجهیزات و ماشین آلات
سنباده بادی اطلس کوپکوLSO30S070
تجهیزات و ماشین آلات
تجهیزات ایمنی و آتش‌نشانی
تجهیزات و ماشین آلات
توافقی تومان
بها قابل مذاکره است