مونتاژ قطعات  SMD
پیشه و مهارت
خرید کارت خوان سیار
پیشه و مهارت
خشک کن موادغذایی وشانه تخم‌مرغ بصورت طبقاتی
تجهیزات و ماشین آلات
350,000,000 تومان
خط تولید دستگاه شانه تخم مرغ زن
تجهیزات و ماشین آلات
360,000,000 تومان
سرمایه گذاری با سود دوبرابر(در شش ماه)
مالی و حسابداری و حقوقی
10,000,000 تومان
دستگاه شانه تخم مرغ زن اتوماتیک_مخترعان تبریز
تجهیزات و ماشین آلات
560,000,000 تومان
دندانپزشکی زیبایی
پیشه و مهارت
پرده زبرا ترکیه
وسایل و تزئینات خانه
120,000 تومان
سرمایه گذاری با سود دو برابر(شش ماه)
مالی/حسابداری/بیمه
50,000,000 تومان
کارواش هوشمند-مخترعان تبریز
تجهیزات و ماشین آلات
180,000,000 تومان
دستگاه شانه تخم مرغ زن اتوماتیک_مخترعان تبریز
تجهیزات و ماشین آلات
460,000,000 تومان