کتاب رادار نفوذی به زمین

عادیاضافه شه به لیست علاقه مندی ها
توضیحات

رادار نفوذی به زمین (GPR (یک روش ژئوفیزیکی نوین، غیرمخرب، سریع و دقیق نزدیک سطحی است که قادر به آشکارسازی انواع ناهمگنیهای زیرسطحی و نیز آشکارسازی و شناسایی انواع اهداف مدفون در اعماق کم میباشد. نخستین کتاب جامع در زمینه رادارهای نفوذی به زمین با همین عنوان (رادار نفوذی به زمین (GPR))روز چهارشنبه 22تیرماه رونمایی شد.

 

در رونمایی کتاب کتاب رادار نفوذی به زمین دکتر رضا احمدی عضو علمی دانشکده مهندسی علوم زمین دانشگاه صنعتی اراک و مولف این کتاب با اشاره به لزوم  ورود دانشگاه ها در ترجمه، تالیف و چاپ کتب بروز و طرح مباحث جهانی برای درک بهتر از حرکت علمی جهان، هدف از تالیف این کتاب 400 صفحه ای را ورود به مباحث نوین در حوزه رادارهای نفوذی به زمین بعنوان یکی از روشهای نوین ژئوفیزیکی دانست.

ایشان بیان داشتند: رادارهای نفوذی با توجه به غیرمخرب بودن،دسترسی سریع و دقیق قادر به آشکارسازی انواع ناهمگنی‌های زیرسطحی و نیز آشکارسازی و شناسایی انواع اهداف مدفون در اعماق کم می‌باشد که با توجه به پهناوری و دور از دسترس بودن بخش های عظییمی از کشورمان نهادینه شدن این روش می تواند به کشف منابع زیرسطحی و مدیریت منابع بسیار کمک کند.

مکان
تهران, تهران
دانشگاه صنعتی اراک
جزئیات آگهی
شناسه: 4094
تعداد نمایش: 10
انقضا: 1401-09-23 19
In categories: پیشه و مهارت