تهران

 آموزش مهارت های هفتگانه icdl با مدرک معتبر از فنی و حرفه ای
02166470182- 02166470185- 02166470175 تومان
پیشه و مهارت
1
4 ماه پیش
جوشکاری زیرآب
02166470182- 02166470185- 02166470175 تومان
خدمات
0
4 ماه پیش
آموزش غواصی صنعتی – جوشکاری زیرآب و برشکاری زیرآب
02166470182- 02166470185- 02166470175 تومان
پیشه و مهارت
3
4 ماه پیش
سرای سالمندان در تهران
پیشه و مهارت
1
4 ماه پیش
ساعتدیواری خورشیدی جدید آتریکس
وسایل و تزئینات خانه
2
5 ماه پیش
ساعت دیواری
وسایل و تزئینات خانه
1
5 ماه پیش
ساعت دیواری خورشیدی تولیدی آتریکس
وسایل و تزئینات خانه
2
5 ماه پیش
مرکز نگهداری از سالمندان
پیشه و مهارت
2
5 ماه پیش
ساعت دیواری آینه ای آتریکس
وسایل و تزئینات خانه
3
5 ماه پیش
ساعت دیواری آینه ای برنز آتریکس
وسایل و تزئینات خانه
2
5 ماه پیش
خانه سالمندان در تهران
پیشه و مهارت
2
5 ماه پیش
سرای سالمندان الهام
پرستاری و درمانی
1
5 ماه پیش

تمام نقاط ایران

map