آذربایجان شرقی

خط تولید دستگاه شانه تخم مرغ زن
360,000,000 تومان
تجهیزات و ماشین آلات
1
1 ماه پیش
تایل آلومینیوم آهن تاب
عمده فروشی
5
1 ماه پیش
دستگاه آجرسفال زن اتوماتیک
800,000,000 تومان
تجهیزات و ماشین آلات
1
3 ماه پیش
کارواش هوشمند
85,000,000 تومان
تجهیزات و ماشین آلات
1
3 ماه پیش
دستگاه شانه تخم مرغ زن اتوماتیک
360,000,000 تومان
تجهیزات و ماشین آلات
2
3 ماه پیش
کارواش هوشمند
85,000,000 تومان
تجهیزات و ماشین آلات
1
7 ماه پیش
دستگاه آجرسفال زن اتوماتیک
800,000,000 تومان
تجهیزات و ماشین آلات
1
7 ماه پیش
دستگاه شانه تخم مرغ زن اتوماتیک
360,000,000 تومان
تجهیزات و ماشین آلات
1
7 ماه پیش
دستگاه شانه تخم مرغ زن اتوماتیک
360,000,000 تومان
تجهیزات و ماشین آلات
1
8 ماه پیش
دستگاه آجرسفال زن اتوماتیک
800,000,000 تومان
تجهیزات و ماشین آلات
1
8 ماه پیش
کارواش هوشمند
85,000,000 تومان
تجهیزات و ماشین آلات
1
8 ماه پیش

تمام نقاط ایران

map