تجهیزات و ماشین آلات

تولید و توزیع دستگاه پرس پکیجی( زیردستشویی)
توافقی تومان
تجهیزات و ماشین آلات
0
3 هفته پیش
تولید و فروش دستگاه پرس دستی 6 و 8 پر
توافقی تومان
تجهیزات و ماشین آلات
1
3 هفته پیش
تولید اتصالات هیدرولیک و پنوماتیک
توافقی تومان
تجهیزات و ماشین آلات
1
3 هفته پیش
شرکت زرین تراش اصفهان
توافقی تومان
تجهیزات و ماشین آلات
1
3 هفته پیش
دستگاه پرکن مایع
تجهیزات و ماشین آلات
1
3 ماه پیش
هود شیمی درمانی به آزماسکوسامان
تجهیزات و ماشین آلات
3
7 ماه پیش
هود شیمیایی به ازماسکوسامان
تجهیزات و ماشین آلات
3
7 ماه پیش
فن و هواکش به آزماسکوسامان
تجهیزات و ماشین آلات
3
7 ماه پیش

تمام نقاط ایران

map