آذربایجان غربی

سیخ شور حلزونی
تجهیزات و ماشین آلات
2
2 هفته پیش
کباب سیخ کن رو میزی
تجهیزات و ماشین آلات
2
2 هفته پیش
اسنک ساز (ساندویچ ساز)
تجهیزات و ماشین آلات
3
2 هفته پیش
خمیر گیر
تجهیزات و ماشین آلات
2
2 هفته پیش
تنور نانوایی
تجهیزات و ماشین آلات
2
2 هفته پیش
فر دمکن برنج
تجهیزات و ماشین آلات
1
2 هفته پیش
فر دیزی پز
تجهیزات و ماشین آلات
2
2 هفته پیش
کباب پز ترکی
تجهیزات و ماشین آلات
2
2 هفته پیش
جوجه گردان ذغالی
تجهیزات و ماشین آلات
2
2 هفته پیش
جوجه گردان
تجهیزات و ماشین آلات
2
2 هفته پیش

تمام نقاط ایران

map